Velkommen til vores hjemmeside

Hjemmesiden er lavet for at videreformidle informationer omkring Faurbo vandværk. Vi forsøger at opdatere så hurtigt som muligt for at informationerne også kan bruges til noget. Se dig lidt omkring - og velkommen på vores hjemmeside.

Veloverstået generalforsamling

Årets generalforsamling blev afholdt i Bjergsted forsamlingshus med deltagelse af 11 andelshavere. Vandværket var vært med en øl samt kaffe og kringle.
De til stadighed kommende nye krav til de private vandværker var genstand for en større diskussion - og man var i fællesskabet enige om, at det snart måtte være nok med flere "nytteløse" regler og tiltag fra statens side overfor de små vandværker.
Vores opgave er jo først og fremmest at levere frisk drikkevand i den allerbedste kvalitet - og det er vi rigtig gode til - med den til stadighed større administrative byrde med nye regler kunne vi godt undvære.
 
Faurbo vandværk er stadig meget interesseret i at få forbrugernes mobilnumre for at kunne varsle ledningsbrud eller andre forstyrrelser i vandforsyningen.
 
 
Faurbo Vandværk | CVR: 58808717 | Lindebjergvej 8, Faurbo, 4460 Snertinge  | Tlf.: +45 2498 0221